Rruga e prishur në Hajvali, dëmton veturat e banorëve