Sindiakta e Policisë në mbledhje të jashtëzakonshme – Ky është vendimi që mori

Sindiakta e Policisë në mbledhje të jashtëzakonshme – Ky është vendimi që mori

Sindikata e Policisë të Kosovës, në Prishtinë ka mbajtur takim të jashtëzakonshëm me Këshillin Drejtues, ku temë e këtij takimi ishte situata e re e krijuar pas pezullimit te Ligjit te Pagave nga Gjykata Kushtetuese.

Drejtues i Sindikatës të Policisë së Kosovës ka thënë se përkrah kërkesat e ligjshme te sindikatave të Arsimit dhe të Shëndetësisë, por do të presin deri në vendimin e Gjykatë.

“Ne ketë takim është diskutuar dhe është marrë parasysh situata në të cilën po kalon vendi dhe mbi bazën e kësaj, këshilli drejtues i Sindikatës të Policisë së Kosovës ka marrë vendim që të pritet gjerë ne marrjen e vendimit përfundimtar nga Gjykata Kushtetuese, bazuar në atë se Policia e Kosovës si institucion i zbatimit te ligjit, vendimet e gjykatave Kosovës nuk i interpreton apo diskuton , por që kanë kërkuar nga Gjykata Kushtetuese që çështjen e Ligjit të Pagave ta trajtojë me prioritet’, thuhet në komunikatë.

Tutje, në komunikatën e tyre kërkohet nga  institucionet e vendit që të gjitha të drejtat dhe obligimet që burojnë nga Ligji i Pagave të zbatohen në mënyrë retroaktive nga data e hyrjes në fuqi e këtij ligji.

“Në këtë takim në mënyrë unanime është marrë vendim që të mbahen takimet me bartësit e institucioneve të vendit që të realizohen kërkesat e kamotshme të Sindikatës të Policisë së Kosovës e që janë sigurimi shëndetësor, sigurimi jetësor dhe aksidental, Ligji për pensionimin e pjesëtarëve të Policisë së Kosovës, pagesën e ndërrimit të natës në mënyrë të dinjiteteshme dhe pagesën e shujtës dhe të transportit për pjesëtaret e policisë se Kosovës”, thuhet ne tej./Insajderi.com