Sot mblidhet Kryesia e Kuvendit

Sot mblidhet Kryesia e Kuvendit

Kryesia e Kuvendit të Kosovës pritet që të mbajë mbledhjen e radhës.

Gjatë kësaj mbledhje pritet diskutimi për tetë pika të cilat janë në rendin e ditës.

Pika e parë është miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mëparshme të Kryesisë së Kuvendit, pesë pikat e tjera me radhë janë pika të papërfunduara nga seancat e kaluara.

Pika e shtatë është përgatitje për seancën e re plenare dhe pika e fundit është shqyrtimi i propozimeve dhe kërkesave.

Mbledhja e Kryesisë pritet të mbahet nga ora 11:00.

Rendi i ditës:

I. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mëparshme të Kryesisë së Kuvendit,

II. Pika e papërfunduar nga Seanca e Jashtëzakonshme, e mbajtur më 24 dhe 26 janar 2022:

1.    Votimi i Propozim-rezolutës nga debati parlamentar lidhur me shtrenjtimin e energjisë elektrike.

III. Pika e papërfunduar nga Seanca e Jashtëzakonshme, e mbajtur më 9 shkurt 2022:

1.    Votimi i Propozim-rezolutës nga debati parlamentar lidhur me Vendimin e ZRRE-së, për rritjen e çmimit të energjisë elektrike.

IV. Pikat e papërfunduara nga Seanca plenare më 22, 23 dhe 24 shkurt 2022:

9.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-111 për Arkivat Shtetërore,
10.    Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-110 për Agjencinë e Kosovës për Akreditim,
11.    Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-122 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-174 për financimin e subjekteve politike, të ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-058 dhe Ligjin nr. 04/L-122 si dhe Ligjin nr. 03/L-073 për zgjedhje të përgjithshme në Republikën e Kosovës i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 03/L-256,
14.    Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-104 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-040 për vetëqeverisjen lokale,
15.    Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-021 për akcizën në produktet e duhanit,
19.    Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-108 për Deklarimin prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë dhe të dhuratave,
21.    Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-112 për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit nr. 02/L-26 për tokën bujqësore,
22.    Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-116 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-197 për kimikate,
23.    Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-120 për Ushqim,
24.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-063 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me racionalizimin dhe vendosjen e vijave llogaridhënëse të Agjencive të Pavarura,
25.    Shqyrtimi i raportit me rekomandime për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit nr. 05/L-025 për Shëndetin Mendor,
26.    Emërimi i Kryesuesit dhe anëtarëve të Komisionit të Auditimit të NP KOSTT,
27.    Propozimet e GP të Listës Serbe për zëvendësimin e anëtarit në Komisionin parlamentar dhe plotësimin e anëtarit në Komisionin Ad-hoc.

V. Pikat e papërfunduara nga Seanca plenare më 24 dhe 25 shkurt 2022:

5.    Votimi i Propozim-rezolutës nga debati parlamentar në lidhje me zhvillimet në dialogun Kosovë – Serbi,
8.   Shqyrtimi i parë i Projekt-Kodit Civil të Republikës së Kosovës nr. 08/L-124,
9.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës,
10.    Formimi i Komisionit Ad-hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës, nga radhët e komuniteteve tjera jo shumicë,
11.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-023 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-064 për Festat Zyrtare në Republikën e Kosovës.

VI. Pika e papërfunduar nga Seanca e Jashtëzakonshme, e mbajtur më 7 mars 2022: 

1.  Votimi i Propozim-rezolutës nga debati parlamentar lidhur me pabarazinë gjinore të grave në shoqëri.

VII. Përgatitjet për Seancën plenare të re të radhës:

1.    Deklarimet jashtë rendit të ditës,
2.    Pyetjet parlamentare,
3.    Miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme,
4.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-109 për Kompensimin e Viktimave të Krimit,
5.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-125 për Pronën Publike,
6.    Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime lidhur me mbikëqyrjen e Ligjit nr.06/L-014 për Infrastrukturën Kritike,
7.    Shqyrtimi i raportit me rekomandime lidhur me raportin e auditimit për pasqyrat financiare të ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit për vitin 2020.

VIII. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave./Insajderi.com