Sot në Kuvend do të shqyrtohen këto projektligje

Sot në Kuvend do të shqyrtohen këto projektligje

Kuvendi i Kosovës sot vazhdon seancën plenare, ndërsa në rend dite është shqyrtimi i parë i Projektligjit për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë si dhe shqyrtimi i parë i Projektligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve.

Seanca fillon në ora 10:00.

Rendi i ditës:

Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 06/L-087 për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë,

Shqyrtimi i parë  i Projektligjit nr. 06/L-085 për mbrojtjen e sinjalizuesve,

Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 06/L-077 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/32 për Familjen i Kosovës,

Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 06/L-081 për qasje në dokumentet publike,

Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës,

Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-042 për gjak dhe përbërës të gjakut,

Shqyrtimi i dytë i  Projektligjit nr. 06/ L-009 për Ndërmjetësim

Shqyrtimi i dytë i  Projektligjit nr. 06/ L-010 për Noterinë.