Sot OKB-ja nënshkruan marrëveshjen për punësim në Kosovë

Sot OKB-ja nënshkruan marrëveshjen për punësim në Kosovë

Sot do të bëhet nënshkrimi i Marrëveshjes mes  Zyrës së Koordinatores për Zhvillim të OKB-së dhe Odës Ekonomike të Kosovës.

Ky takim i organizuar nga Oda Ekonomike e Kosovës (OEK) dhe Zyrës së Koordinatores për Zhvillim të OKB-së (UNDCO), qëllimi i së cilës është nënshkrimi i Marrëveshjes së Mirëkuptimit mes të dyja institucioneve.

Qëllimi i këtij Memorandumi është të sigurojë një kuadër bashkëpunimi dhe të lehtësojë dhe forcojë bashkëpunimin midis Palëve, në mënyrë jo ekskluzive, në fushat me interes të përbashkët.

Bashkëpunimi synohet përmes programeve të bashkëpunimit midis palëve për zbatimin e nismave që rrisin aftësitë për punësim të fuqisë punëtore në Kosovë, veçanërisht për gratë dhe të rinjtë, rrisin produktivitetin e bizneseve të gjelbra dhe kontribuojnë në Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm brenda Axhendës 2030.

Qëllimi i përgjithshëm i këtij bashkëpunimi është që UNDCO të mbështes rritjen ekonomike gjithëpërfshirëse në Kosovë, mbështetjen e ndërmarrësisë së grave në nivel lokal dhe promovimin e iniciativave të gjelbra lidhur me  Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm që dalin nga rezoluta e miratuar nga Kuvendi i Kosovës në 25 janar 2018.