Takim konstituiv i Task Forcës shtetërore kundër narkotikëve

Takim konstituiv i Task Forcës shtetërore kundër narkotikëve

Sot mbahet takimin konstituiv i Task Forcës shtetërore kundër narkotikëve tek të rinjtë dhe siguri në shkolla.

Në këtë takim ministrat anëtare të Task Forcës dhe institucionet e tjera të linjës, informojnë Task Forcën lidhur me aktivitetet e deritanishme si dhe me masat dhe aktivitetet që propozojnë të zhvillohen në kuadër të Task Forcës dhe fushatës kundër narkotikëve tek të rinjtë.