“Taksa për importet bujqësore e çrregulloi tregun”

“Taksa për importet bujqësore e çrregulloi tregun”

Oda Ekonomike e Kosovës (OEK), pas një analize që i ka bërë vendimit të Qeverisë së Kosovës për ngritjen e taksës doganore deri në 30 përqind për prodhimet bujqësore që hyjnë në Kosovë, konstatoi se kjo masë e ka çrregulluar tregun vendor.

Qeveria e Kosovës e ka marrë këtë vendim për, siç ka thënë, mbrojtjen e produkteve vendore, por e ka tërhequr javën e kaluar, vetëm pas disa ditësh në fuqi, për shkak të presioneve nga shtetet e rajonit.

Sipas OEK-ut, vendimi i Qeverisë nuk është marrë në kohë të përshtatshme.

“Vendimi për aplikimin e masës mbrojtëse për pemë dhe perime jo vetëm që e ka çrregulluar tregun vendor, por ka ndikuar drejtpërdrejt edhe në çmimin final të produkteve për kompanitë përpunuese dhe tregtare, lënda e parë e të cilave bie në kategorinë e produkteve të mbrojtura”, thuhet në analizën që ka bërë OEK-u.

Me këtë vendim, sipas OEK-ut, është vërejtur zvogëlim i marzhës së fitimit dhe sasisë së shitur, ndërsa shumica e bizneseve të industrisë kanë theksuar se nuk ka prodhim vendor të mjaftueshëm për të përmbushur nevojat e konsumatorëve për pemë dhe perime.

Oda Ekonomike e Kosovës kërkoi që para se të merren vendime të ngjashme në të ardhmen, të bëhen analiza dhe studime të detajuara lidhur me efektet zinxhirore që pasojnë.