Tash edhe policia kërkon ngritje të pagave

Tash edhe policia kërkon ngritje të pagave

Sindikata e Policisë së Kosovës kërkon nga Qeveria e Kosovës të mbështesë dhe të aprovojë propozimet që kanë lidhur me ngritjen e pagave menaxhmentit të Policisë dhe Sindikatës të Policisë së Kosovës, transmeton Koha.net.

“Grupi i punës gjatë punës dhe hartimit të këtij dokumenti me sqarimet përcjellëse që përmban dokumenti janë përpjekur që mos të dëmtohen interesat e punonjësve të Policisë së Kosovës dhe të jenë të barabartë me dikasteret e tjera të sigurisë në vendin tonë, siç është FSK-ja, jo më shumë, por jo edhe më pak, duke marr parasysh punën dhe përgjegjësitë që ka Policia e Kosovës në zbatimin e detyrave konform Kushtetutës të Republikës së Kosovës, Ligjit të Policisë dhe ligjeve tjera, për të mbrojtur integritetin territorial, sovranitetin e vendit, ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike, si dhe zbatimin e vendimeve të institucioneve të Republikës së Kosovës”, thuhet në komunikatën e Sindikatës së Policisë.

Sindikata e Policisë nëpërmjet komunikatës adreson shqetësimet e punonjësve të Policisë se çfarë do të ndodh me pagat e tyre.

“Më 5 shkurt Qeverisë iu kemi drejtuar me shkresën e të cilën për punonjësit e Policisë kemi kërkuar gjetjen e mundësive për zgjidhjen e çështjes më jetike për punonjësit e Policisë së Kosovës e që është sigurimi alternativ shëndetësor dhe jetësor. Mirëpo, akoma nuk patëm asnjë përgjigje nga qeveria, edhe pse e dinë Qeveria e Republikës së Kosovës dhe mbarë opinioni publik se Policia e Kosovës është policia e vetme në rajon dhe në botë, e cila nuk ka sigurim shëndetësor dhe jetësor. Këtë çështje që nga themelimi i Sindikatës të Policisë së Kosovës e kemi shtruar si çështjen më prioritare për punonjësit e Policisë së Kosovës. Policia e Kosovës është institucioni më i rrezikuar në shoqëri. Këtë e argumenton fakti se që nga themelimi i Policisë së Kosovës deri më tani kemi 17 raste të vdekjes në kryerje të detyrës, ndërsa numri i të lënduarve gjatë gjithë kësaj kohe është i madh dhe si pasojë në mesin tonë kemi zyrtar policor që ka mbet invalid i përhershëm”, thuhet në komunikatë.