Fotografitë historike që të gjithë mendojnë se janë të vërteta

Fotografitë historike që të gjithë mendojnë se janë të vërteta

Sot është shumë e vështirë të dallosh një foto reale nga një e rreme në internet. Mediet masive zakonisht na mashtrojnë.

Kjo ndodh pasi që është me të vërtetë sfiduese për të kuptuar nëse një foto është fotografuar apo jo.

Por këto foto të ndryshuara u shfaqën edhe para se Photoshopi të ishte shpikur dhe mund të ndryshonte fotografitë ashtu siç donin.

Në disa raste, ata as nuk kishin nevojë të përdorin ndonjë mjet për korrigjimin e fotografive, ata duhej vetëm të fillonin një thashetheme.