Insajderi e ka adresuar në organet e drejtësisë rastin Olluri-Kajtazi

Insajderi e ka adresuar në organet e drejtësisë rastin Olluri-Kajtazi

Insajderi.com njofton opinionin se kundër Parim Ollurit dhe Vehbi Kajtazit, më 30 prill 2020 ështe dorëzuar padia në Gjykatën Themelore në Prishtinë, kurse me 4 maj 2020 është dorëzuar kallëzimi penal në Policinë e Kosovës, me dyshime të bazuara për veprimet e tyre kriminale.

Me respekt,
Insajderi.com