Përdorimi i dy llojeve të antibiotikëve e nxit rezistencën e bakterit

Përdorimi i dy llojeve të antibiotikëve e nxit rezistencën e bakterit

Kombinimet e antibiotikëve, të përdorura gjithnjë e më shpesh në praktikën klinike për të rritur shanset për shërim të pacientit, mund të përshpejtojnë zhvillimin e rezistencës bakteriale dhe për këtë arsye paraqesin një praktikë potencialisht të rrezikshme për shëndetin publik, sipas studiueses Natalie Balaban nga Universiteti i Jerusalemit.

Ky studim është i pari që tregon se dhënia e dy antibiotikëve në kombinim për të njëjtin pacient mund të promovojë zhvillimin e rezistencës bakteriale.

Në praktikën klinike nuk është e pazakontë që mjeku të përshkruajë 2 antibiotikë të ndryshëm njëkohësisht ose brenda disa ditësh njëri pas tjetrit. Ideja që udhëzon këtë zgjedhje terapeutike është se, nëse një antibiotik nuk funksionon, sigurisht që do të funksionojë tjetri, kështu që shanset për të fituar mbi infeksionin rriten.

Ekspertët kanë parë që nëse pacienti është tolerant ndaj ilaçit të parë të marrë, ka më shumë të ngjarë që ai të mos jetë tolerant ndaj ilaçit të marrë menjëherë pas këtij dhe se do të zhvillohet rezistencë e vërtetë ndaj tij.