RCC nis skemën e granteve për zhvillimin e turizmit; 1.62 milion euro janë vënë në dispozicion

RCC nis skemën e granteve për zhvillimin e turizmit; 1.62 milion euro janë vënë në dispozicion

Sekretariati i Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC) ka filluar skemën e granteve prej 1.62 milionë eurosh që do të përdoret për të përmirësuar infrastrukturën dhe cilësinë e shërbimeve përgjatë rrugëve rajonale të turizmit kulturor.

Skema do të përfshijë më shumë se 30 grante, me vlerë deri në 54,000 euro secila, dhe do të zbatohet gjatë një periudhe trevjeçare.

“Me këtë skemë granti, RCC do të mundësojë që të dy sektorët publikë dhe privat në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor të zbatojnë ndërhyrjet e nevojshme në vendet e turizmit dhe të bëjnë tërheqjet kulturore dhe natyrore më tërheqëse për vizitorët ndërkombëtarë dhe rajonalë. Me fjalë të tjera, ne do të ndihmojmë ndërtimin e një oferte më të mirë dhe të përbashkët turistike rajonale që do të tërheqë më shumë turistë në rajon, do të zgjasë qëndrimin e tyre dhe do të rrisë të ardhurat dhe numrin e vendeve të punës në industri “, tha Goran Svilanoviç, Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal .

Skema e granteve është një pjesë integrale e financuar nga Bashkimi Evropian dhe RCC realizoi projektin e zhvillimit dhe promovimit të turizmit me vlerë 5 milionë euro. Ajo do të kryhet nëpërmjet tre cikleve të njëpasnjëshme me qëllim të zbatimit të së paku dhjetë projekteve pilot në çdo cikël.

Thirrjet publike për propozim do të iniciojnë secilin nga ciklet që do të jenë të hapura për personat juridikë, duke përfshirë organizatat joqeveritare dhe jofitimprurëse, shoqatat, fondacionet dhe autoritetet lokale që do të jenë drejtpërdrejt përgjegjëse për përgatitjen, menaxhimin dhe zbatimin e granteve.

Thirrja e parë për propozim të lëshuar sot do të jetë posaçërisht e hapur për organizatat lokale dhe rajonale të zhvillimit të turizmit, grupet e turizmit, organizatat arsimore dhe trajnuese të angazhuara aktivisht në zhvillimin e turizmit, si dhe parqet kombëtare dhe natyrore. Afati i fundit për aplikim është 16 gusht 2018.

Këtu mund të aplikoni:https://www.rcc.int/tourismgrants