Babai e padit Kroacinë, ndalohet ta shohë të birin 13 vjet

Babai e padit Kroacinë, ndalohet ta shohë të birin 13 vjet

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ka vendosur që Kroacia ka shkelur të drejtën e respektimit të jetës familjare ndaj një babai që nuk ka qenë në gjendje të shoqërohet dhe të takohet me djalin e tij që jeton me nënën e tij për gati 13 vjet.

Gjykata e Strasburgut zbuloi se tre vendime gjyqësore që rregullojnë kontaktin e Stjepan Jurishiq dhe djalit të tij nuk ishin përmbushur plotësisht nga autoritetet kroate për 13 vjet, njoftoi zyra e përfaqësuesit kroat para GJEDNJ.

Ata shtuan se procesi i përmbarimit kishte vazhduar për më shumë se nëntë vjet dhe se autoritetet nuk kishin ndërmarrë hapat e nevojshëm për të mbajtur lidhjet familjare midis kërkuesit dhe djalit të tij, gjë që rezultoi në refuzimin e fëmijës për të kontaktuar babanë dhe tjetërsimin e plotë të tij nga babai i tij.

Përkundër faktit se autoritetet po përballeshin me një situatë të vështirë familjare, në të cilën prindërit u përleshën me njëri-tjetrin, gjykata konsideron se mungesa e bashkëpunimit midis prindërve nuk e lehtëson gjendjen nga detyrimet e saj pozitive sipas Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut.

Gjithashtu, megjithëse janë ngritur procedura penale kundër nënës për pengimin e kontaktit baba-fëmijë, autoritetet nuk kanë ndërmarrë hapa efektivë për ta parandaluar këtë, veçanërisht duke pasur parasysh nevojën për veprim urgjent, thuhet në deklaratë, transmeton KosovaPress.

Duke pasur parasysh të gjitha këto dhe në dritën e vendimit të Gjykatës Kushtetuese kroate, e cila më parë kishte konstatuar se kërkuesi ishte shkelur për shkak të gjatësisë së paarsyeshme të procedurave përmbarimore, Gjykata Evropiane më në fund kërkon që Jurishiqit t’i paguhen 15,000 euro në lidhje me dëmin jo pasuror, si dhe 1.500 euro, në lidhje me kostot e shkeljes së të drejtave në jetën familjare.