Britania e Madhe do të ju jap 28 ditë kohë qytetarëve të BE-së që të aplikojnë për leje qëndrimi

Britania e Madhe do të ju jap 28 ditë kohë qytetarëve të BE-së që të aplikojnë për leje qëndrimi

Zyrtarët e zbatimit të imigracionit do të fillojnë t’iu jep qytetarëve të Bashkimit Evropian që jetojnë në Britani të Madhe një paralajmërim 28-ditor për të aplikuar që të qëndrojnë më tutje, thotë qeveria.

Por, Ministria e Brendshme do t’u lejojë njerëzve kohë të pacaktuar për të plotësuar një kërkesë për statusin e vendosur nëse kanë një justifikim të arsyeshëm për vonesën.

Ka një javë kohë për të bërë afatin e fundit për aplikimet.

Rreth 5.6 milion qytetarë të Zonës Ekonomike Evropiane (ZEE) dhe personat në ngarkim të tyre kanë aplikuar për statusin e vendosur.B