Dezinfektimi Profesional’ 24 orë në shërbimin tuaj

Dezinfektimi Profesional’ 24 orë në shërbimin tuaj

Pandemia Covid 19 që ka kapluar të gjithë globin ka ndryshuar 100% mënyrën e jetesës për të gjithë njerizimin anë e kënd botës.

Masat parandaluese kanë bërë që shumë shprehi e rutina tona ditore të pësojnë ndryshime drastike, e kjo ka bërë që të ndryshojnë edhe nevojat tona.

Fokusi më i madhe këto ditë është të pastërtia dhe higjiena si personale ashtu edhe kolektive. E kjo ka bërë të domosdoshëm edhe dezinfektimin e ambienteve ku jetojmë dhe punojmë.

Kërkesat e mëdha për dezinfektim nuk kanë shkuar huq, kjo falë kompanive dezinfektuese që kemi në vendin tonë.

Kompania “Dezinfektimi Profesional” është një kompani vendore që ka vite që operon në vendin tonë në fushën e dezinfektimit, dhe është e dëshmuar tashmë profesionalisht dhe e certifikuar nga të gjitha organet kompetente ndërkombëtarë dhe vendore si ISO standarde dhe nga Ministria e Bujqësisë dhe e Zhvillimit Rural të Kosovës.

Që nga shfaqja e pandemisë, kompania “Dezinfektimi Profesional” ka pasur një kthesë të madhe në veprimtarinë e sajë nga dezinfektimet e zakonshme të insekteve e të ngjeshën, është fokusuar 100% në dezinfektimin e ambienteve kudër Coronavirusit.

Falë përvojës së gjatë dhe të dëshmuar në këtë fushë, kjo kompani është e gatshëm dhe ka kapacitetet profesionale për të bërë dezinfektimin në mënyre sa më profesionale.

Kompania “Dezinfektimi Profesional” vazhdon të jetë 24 orë në shërbimin tuaj, duke iu përgjigjur kështu në vazhdimësi kërkesave të shumta për dezinfektimin e objekteve banesore (shtëpi apo banesa), objekteve biznesore, por edhe i të gjitha hapësirave tjera të nevojshme, me qëllim të

marrjes së masave parandaluese për përhapjen e Coronavirusit si dhe të gjitha viruseve e infeksioneve tjera.

Për më shumë informata në lidhje me shërbimet tona na shkruani në Facebook & Instagram apo edhe na kontaktoni në telefonin: 044 164 581.