Qeveria shfuqizon vendimin për Subjektin Investues “Moxico Luma Kosova Mining L. L. C”

Qeveria shfuqizon vendimin për Subjektin Investues “Moxico Luma Kosova Mining L. L. C”

Sot, më datën 18 prill, është mbajtur mbledhja e 139-të e Qeverisë së Kosovës, në të cilën u shfuqizua vendimi për Subjektin Investues “Moxico Luma Kosova Mining L. L. C”.

Qeveria e  Republikës së Kosovës, ka mbajtur mbledhje Elektronike, të 139-të me radhë, në të cilën ka shfuqizuar vendimin  Nr.04/112 të datës 13 dhjetor 2022 me të cilin ishte konfirmuar vullneti i Qeverisë për t’i proceduar Kuvendit të Republikës së Kosovës Vendimin e Qeverisë Nr. 13/50, të datës 21 dhjetor 2020, për dhënien e Statusit Investitor Strategjik për Subjektin Investues “MOXICO LUMA KOSOVA MINING L. L. C”, thuhet në njoftimin zyrtar të Qeverisë.