Duka me deklaratë interesante për kurdisjen e rezultateve në Shqipëri

Duka me deklaratë interesante për kurdisjen e rezultateve në Shqipëri

Po zhvillohet në hotel “Tirana Internacional” Asambleja e Zakonshme e Futbollit Shqiptar me praninë e të gjithë anëtarëve të saj.

Në këtë Asamble  do të bëhet analiza e punës  mes dy asambleve, do të miratohen raportet financiare, pas auditimit përkatës, si dhe do të zyrtarizohen disa ndryshime në bazë të propozimeve të bëra, ku ndër më të rëndësishmit është propozimi për të drejtën televizive. Në këtë pikë, FSHF synon të bëhet pronare e vetme e saj, pa klubet, më shumë në Insporti.com.