E nënvlerësuan, por Lukaku i jep përgjigje me këtë rekord