“Gjendja e Schumacherit e përkeqësuar, nuk është ai të cilin e njohim”