Ja sa njerëz e kanë vizituar ‘tempullin’ ‘Camp Nou’