Ndahet çmimi Nobel për Paqe

Ndahet çmimi Nobel për Paqe

Komiteti norvegjez për Nobel, ka vendosur ta shpërblejë me çmimin Nobel për Paqe kampanjën ndërkombëtare kundër armëve nukleare (ICAN).

Këtë çmim kjo kampanjë e fiton për shkak “të punës që të tërheqë vëmendjen për pasojat katastrofale e humanitare që mund të ketë përdorimi i armëve nukleare dhe tentimeve për të arritur një marrëveshje për parandalimin e këtyre armëve”.