Këndet e lojërave janë argëtim i shkëlqyeshëm për fëmijët prandaj është e rëndësishme krijimi i një mjedisi të sigurt për të luajtur.

Këndet e lojërave janë argëtim i shkëlqyeshëm për fëmijët

Këndet e lojërave janë argëtim i shkëlqyeshëm për fëmijët

Këndet e lojërave janë argëtim i shkëlqyeshëm për fëmijët prandaj është e rëndësishme krijimi i një mjedisi të sigurt për të luajtur.

Luhatësja, rrëshqitësja, ngjitjet alpiniste dhe llojet e tjera të pajisjeve inkurajojnë fëmijët të zhvillojnë ekuilibrin, shpejtësinë, shkathtësinë dhe koordinimin e tyre.

NPB përmes inspektimeve të rregullta dhe azhurnime të pajisjeve dhe terreneve të lojërave garanton lojë të sigurt për fëmijët.
Për kënde të sigurta të lojës!