Kërcimi i Erzës në rang listën botërore është mahnitës