Kriza e FC Vushtrria – kryetari i klubit vjen me këtë deklaratë