Kursi i këmbimit valutor- Çfarë po ndodh me Euron e Dollarin?

Kursi i këmbimit valutor- Çfarë po ndodh me Euron e Dollarin?

Vazhdon rënia e lirë e valutave kryesore në tregun e brendshëm. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, Euro dhe Dollari kanë pësuar sërish rënie. Banka e Shqipërisë zbaton një regjim të lirë të kursit të këmbimit.

Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.

Pa cenuar regjimin e një kursi të këmbimit të lirë, Banka e Shqipërisë mund të kryejë veprime në tregun valutor me objektiv përshtatjen e kursit të këmbimit me nivelin e përcaktuar nga faktorët bazë makroekonomike, shmangien e çrregullimeve dhe rritjen ose uljen e rezervës valutore.