Ky është fshati i banuar vetëm nga gratë

Ky është fshati i banuar vetëm nga gratë

Shumica e territorit të stërmadh të Rusisë përbëhet nga zona rurale, por vëmendja dhe fondet e kompanive private si dhe të qeverisë përqendrohen te qytetet e mëdha.

Kjo ka detyruar shumë prej burrave të këtyre fshatrave të shkojnë nëpër qytete për të gjetur punë, duke lënë gratë pas.

Kështu, raporti femra/meshkuj në këto zona ka shkuar 5 me 1.

Kjo dukuri e ka shtyrë fotografen ruse, Olia Ivanova, që të dokumentojë jetën e fshatrave të largët të Rusisë, që nga viti 2009.

Atmosfera që ka zbuluar në këto zona ku femrat mbizotërojnë dhe ia dalin vetë mbanë, i ka lënë përshtypje të thella.