Luiza Gega apo Liza në Botën e Çudirave – kampionia që nuk i paguhen as analizat