Metoda që po përdor ShBA për mbledhjen e armëve nga qytetarët

Metoda që po përdor ShBA për mbledhjen e armëve nga qytetarët

Qindra persona i janë përgjigjur një programi komunal për shkëmbim të armëve në qytetin amerikan, St.Louis, Missouri.

Zyrtarët kanë thënë se shumë persona kanë kërkuar shkëmbimin e armëve të tyre me të holla, aq sa nuk ka pasur mjete të mjaftueshme financiare për blerjen e gjithë armëve të ofruara.

Më shumë se 200 vrasës janë regjistruar gjatë këtij viti në St.Louis, shifra më e madhe në 20 vitet e fundit.

Zyrtarët kanë hedhur fajin tek përhapja e armëve në rrugë për rritje të dhunës.

Sipas programit, për një armë është paguar 100-200 dollarë, pa kërkuar ndonjë sqarim nga pronari.

Disa kompani dhe individë kanë mbledhur donacione në shumë prej 125,000 dollarësh për të paguar këto armë.

Policia ka thënë se të gjitha armët do të shkatërrohen.

Presidenti i Fondacionit Policor në këtë vend, Doug Albrecht, ka thënë se një plan i tillë do të zbatohet edhe më 2018, mirëpo nevojitet më shumë financim.