MKRS do mbështesë financiarisht trajnerët që kanë realizuar suksese në garat ndërkombëtare