Nga 20 kombëtare, Kosova përfundon në pozitën e 18-të