Një mësim që kemi mësuar gjatë viteve të fundit është se punonjësit e shkëlqyeshëm nuk mund të zëvendësohen

Një mësim që kemi mësuar gjatë viteve të fundit është se punonjësit e shkëlqyeshëm nuk mund të zëvendësohen

Një mësim që kemi mësuar gjatë viteve të fundit është se punonjësit e shkëlqyeshëm nuk mund të zëvendësohen. Nuk është teknologjia apo produkti që e bëjnë një kompani të shkëlqyeshme, janë njerëzit.

Punëtorët tanë kanë njohuri të gjerë për produktin, sistemet dhe proceset. Falë punës së tyre të jashtëzakonshme ne kemi arritur që Projektin e Mirëmbajtjes ta zgjerojmë në të gjithë Kryeqytetin duke rinovuar hyrjet e ndërtesave në pothuajse secilën lagje.

Për tu bërë pjesë e Projektit të NPB-së dhe Komunës së Prishtinës na kontaktoni përmes numrave tonë telefonik: 038 606 670 dhe 0800 11 672, ose edhe përmes e-mailit tonë: [email protected].