NPB për ambiente rekreative me hapësira të pastra

NPB për ambiente rekreative me hapësira të pastra

Këndet e lojërave janë argëtim i shkëlqyeshëm për fëmijët, kështu që është e rëndësishme të krijoni një mjedis të sigurt për të luajtur. Një pjesë e rëndësishme për të garantuar sigurinë e këndit të lojërave është mirëmbajtja e tyre.

Ndërmarrja Publike Banesore përmes Departamentit të Intervenimeve Urgjente ka filluar mirëmbajtjen dhe riparimin e të gjitha këndeve të lojërave dhe atyre sportive në Prishtinë.

NPB për ambiente rekreative me hapësira të pastra dhe të sigurta në secilën lagje.