Shqipëria me pagat me të ulëta në rajon

Shqipëria me pagat me të ulëta në rajon

Një pagë mesatare bruto në Shqipëri gjatë tre mujorit të dytë 2019 është 52645 lekë, duke u rritur me 4.5% krahasuar me të njëjtin tre mujor të një viti të kaluar.

Të dhënat e Instat tregojnë se profesioni më i paguar vijon të mbetet aktiviteti financiar dhe sigurimet. Ajo që bie në sy është fakti se rritje të ndjeshme të pagave ka pasur në sektorin e hoteleri turizmit me 13.1%, ndërsa ulje ka pësuar sektori i ndërtimit.

Por pavarësisht këtyre statistikave vlerësojnë se niveli i pagave në Shqipëri është më i ulët në rajon.

“Niveli mesatar i pagës në Shqipëri që luhatet në intervalin 45-50 mijë lekë është ndjeshëm më i ulët se vendet e rajonit. Niveli i pagave që përcaktohet nga produktiviteti i ekonomisë përcakton nga ana e tij edhe nivelin e jetesës dhe mundësinë e konsumit’ ka thënë Adrian Civici

Adrian Civici e shpjegon këtë situatë me faktin se ekonomia  shqiptare nuk ka produktivitet.

Thelbi i problemit është rritja e produktivitetit të ekonomisë. Ne e kompensojmë pak rritjen e produktivitetit me shtimin e orëve të punës. Ky është paradoksi, që në raport me vendet e rajonit, Shqipëria ka sasinë më të lartë të orëve të punës në vit për punonjës” ka thënë Adrian Civici

Sipas të dhënave të INSTAT edhe papunësia ka pësuar ulje në 3 mujorin e dytë të këtij viti duke arritur në nivelin e 11.5%.

Sektorët që kanë kontribuar në rritjen e punësimit në vend janë shërbimet me 2.3%, bujqësia me 2.2% dhe sektori i industrisë me 1.5%./ON/