Portieri i Kosovës me postim interesant – kërkon femër për shoqërim