Rrëzohen futbollistët njëri pas tjetrit si në Bouling (Video)