Si e rritën BE-në emigrantët

Si e rritën BE-në emigrantët

Popullata në Bashkimin Evropian është rritur vitin e kaluar për 1,5 milionë njerëz, në 511,8 milionë duke iu falënderuar emigrantëve, publikoi Eurostat.

Në vitin 2016 numri i të lindurve dhe të vdekurve në Evropë ka qenë pothuajse i njëjtë kështu që rritja është zero, që do të thotë se rritja i referohet atyre që kanë ardhur prej vendeve të tjera gjegjësisht 1,5 milionë qytetarëve të rinj evropianë.

Sipas Eurostat, në Gjermani me popullatë prej 82,8 milionë njerëz (rritja është për 625.000), Franca me popullsi prej 67 milionë (rritja prej 270.000 njerëz) dhe në Britaninë e Madhe 65,8 milionë njerëz (rritje prej 535.000 njerëz).

Zvogëlim të caktuar ka në Letoni, Lituani, Estoni, Rumani, Kroaci, Portugali dhe Itali.