Sllovenia do të vendos gjoba për ata që nuk raportojnë llogaritë e huaja bankare

Sllovenia do të vendos gjoba për ata që nuk raportojnë llogaritë e huaja bankare

Vitet e fundit, numri i shtetasve sllovenë që kanë një llogari të regjistruar jashtë vendit është rritur. Në fund të 2018-së ishin rreth 40 mijë sot ka mbi 55 mijë. Ky numër përfshin shumë llogari të hapura në bankat e huaja të internetit, të tilla si N26, me qendër në Gjermani ose Revolut dhe Monese me qendër në Britani të Madhe.

Kjo gjithashtu duhej të raportohet në Administratën Financiare (FURS), por duket se shumë nuk e kanë bërë një gjë të tillë.

Sipas informacionit të publikuar, rreth 35 mijë sllovenë kanë hapur llogari në bankën e internetit Revolut.

Megjithatë, sipas të dhënave të fundit, vetëm 3,499 qytetarë kanë aplikuar për FURS. Nëse merren parasysh vetëm llogari Revolut, kjo do të thotë se më shumë se 30 mijë sllovenë mund të paguajnë midis 200 dhe 1,200 euro gjobë nëse nuk lajmërojnë se kanë të hapur llogari jashtë vendit.

Çdo llogari bankare jashtë vendit, përfshirë një llogari në bankat e huaja të internetit, duhet t’i raportohet Furs brenda tetë ditëve nga hapja.

Furs herët a vonë zbulon çdo llogari të hapur jashtë Sllovenisë. Shkëmbimi Automatik Ndërkombëtar i Informacionit çdo vit jep informacion për të gjitha llogaritë që mbahen nga shtetasit sllovenë jashtë vendit. Vendet shkëmbejnë informacione mbi llogarinë rrjedhëse çdo vit deri në fund të shtatorit për të parandaluar pastrimin e parave.

Kur inspektorët përcaktojnë se dikush nuk e ka raportuar llogarinë, ata fillojnë procesin e verifikimit se individi ka marrë interes nga depozitat në llogaritë e huaja. Kjo gjithashtu duhet t’i raportohet FURS. Mos raportimi i një llogarie të huaj pasohet nga një gjobë, e cila mund të shmanget nëse individi raporton vetë. Vetëm në shtatë muajt e parë të 2019, ka pasur më shumë se 1,100 vetë-raporte.

Vitin e kaluar, FURS dërgoi më shumë se 12 mijë thirrje për taksapaguesit, të cilët u gjet se kishin llogari të hapura jashtë vendit, por nuk i raportuan ato. Më shumë se 84 për qind u përgjigjën. Në vitin 2018, FURS kreu më shumë se 34 mijë kontrolle mbi evazionin e dyshuar të taksave dhe mblodhi më shumë se 4.5 milionë euro në taksa shtesë bazuar në informacionin nga këmbimi ndërkombëtar.