Tifozët lejohen në stadiume nga kjo datë

Tifozët lejohen në stadiume nga kjo datë

Me vendimin e miratuar nga Qeveria në mbledhjen e të martës është aprovuar kërkesa e Ministrisë së Shëndetësisë për shfuqizimin e:

Pika 1.5  e Vendimit të Qeverisë Nr. 01/07 të datës 11 mars 2020 me të cilin aktivitetet publike dhe jopublike kanë mundur të zhvillohen të mbyllura pa praninë e publikut si: ngjarjet sportive, tubimet, konferencat, tryezat e rrumbullakëta.

Vendimi hyn në fuqi nga data 28 qershor 2020.

Insajderi.com