Ushtria amerikane paralajmëron për “qeniet e avancuara njerëzore”

Ushtria amerikane paralajmëron për “qeniet e avancuara njerëzore”

Ushtria amerikane ka plane ambicioze për t’i shndërruar ushtarët e saj në luftëtarë kiborgë të teknologjisë së lartë duke i bërë ata më të fortë, duke i përforcuar shqisat e tyre dhe duke e lidhur trurin e tyre me kompjuterë.

Pentagoni mendon se këta kiborgë do të shfaqen në fushëbeteja deri në vitin 2050, raporton “Army Times”. Departamenti i Mbrojtjes sapo ka deklasifikuar një raport nga tetori, i cili i detajon planet e tij për “shkrirjen njerëzore/makinerike”, duke e zbuluar planin e vet të çuditshëm për ta jetësuar teknikën ushtarake e cila gjithnjë ishte karantinuar brenda sferës fanta-shkencore.

Përmbledhja e raportit i identifikon katër azhurnime kryesore të cilat shpreson se do të zhvillohen gjatë tri dekadave të ardhshme. Dy prej tyre e përfshijnë përmirësimin e shikimit dhe dëgjimit të ushtarëve, shkruan Koha Ditore. Ushtria gjithashtu dëshiron t’i bëjë ushtarët më të fortë duke i pajisur ata me pajisje të reja të bartshme.

Sipas raportit, të tria këto do ta “ofrojnë potencialin për ta rritur gradualisht performancën përtej kufirit normal të njeriut”.

Ajo që e ka entuziazmuar me të vërtetë ushtrinë është kategoria e katërt: “avancimi i drejtpërdrejtë nervor i trurit të njeriut për transferimin e të dhënave në dy drejtime.” Me fjalë të tjera, lidhja e mendjeve të ushtarëve me kompjuterët në mënyrë që udhëheqësit ushtarakë të transferojnë menjëherë informacione të reja, por gjithashtu për t’ua mundësuar ushtarëve t’i kontrollojnë automjetet pa pilot me mendimet e tyre.

Megjithatë, pasoja e parashikuar në raport është shqetësuese: “futja e qenieve të avancuara njerëzore në popullatën e përgjithshme, personeli i shërbimit aktiv të departamentit të mbrojtjes, dhe konkurrentët me përvojë, do të intensifikohen pas vitit 2050 dhe do të çojnë në disbalancë, pabarazi dhe joneutralitet në kornizat e vendosura ligjore, të sigurisë dhe etikës”.