Vizer: Majlinda është një nga sportistet më të mëdha në botë