Cilat sëmundje shkaktohen nga rrezatimi?

Cilat sëmundje shkaktohen nga rrezatimi?

Ekspozimi i trupit të njeriut ndaj rrezatimit është i dëmshëm dhe destruktiv.

Sasia e rrezatimit që absorbohet nga trupi varet nga doza e rrezatimit dhe  kohëzgjatja e kohës së ekspozimit ndaj rrezatimit. Kjo përcakton nivelin dhe seriozitetin e sëmundjeve emergjente të pashmangshme të shkaktuara nga rrezatimi.

Edhe pse rrezatimi është serioz dhe fatal në trupin e njeriut, rrallëherë kjo shkakton vdekshmëri.

Dëshmia është tre rastet më të famshme të ekspozimit masiv ndaj rrezatimit të rrezatimit (Hiroshima, Nagasaki dhe Çernobil).

Gjatë këtyre ngjarjeve katastrofike, bomba atomike dhe aksidenti i një centrali atomik, shumë më tepër njerëz vdiqën më vonë nga efektet e rrezatimit sesa në kohën e ekspozimit, transmeton KosovaPress.

Shenjat dhe simptomat fillestare të ekspozimit të rrezatimit serioz janë të përziera dhe të vjella, dhe në periudhën e mëvonshme zhvillohen simptoma më serioze siç janë dhimbja e kokës, marramendja, humbja e flokëve, ngadalësimi i shërimit të plagës, presioni i ulët i gjakut, diarreja dhe të ngjashme.

Kushdo që dyshon se ka qenë i ekspozuar ndaj rrezatimit më të madh dhe ka simptomat e mësipërme – duhet urgjentisht të kërkojë ndihmë mjekësore. Përveç ekspozimit të drejtpërdrejtë të listuar në rrezatim, ka edhe rrezatim indirekt ku burimi është tokë e rrezatuar.

Pasojat e ekspozimit të rrezatimit janë të shumëfishta dhe serioze, të tilla si leukemia dhe kanceri, dhe sëmundje mendore.