Të gjitha këto imazhe mund të përdoren nga stafi i aplikacionit për qëllime të ndryshme, madje mund të kenë akses edhe në celularin e juaj.