Mërgimtari nga Gjermania ka habitur të gjithë – shikojeni makinën e tij