Reperja e famshme tregon dhimbjet e zmadhimit të pasmeve